Water

Wat is legionella?

De legionella bacterie komt op veel plaatsen voor in ons leefmilieu. Zowel in zoet oppervlakte als in reservoirs, tanks, leidingwater systemen etc.

lees verder
Oorzaak

De Oorzaak

De Nederlandse waterleidingbedrijven staan onder zeer strenge controle. Het product DRINWATER wordt dan ook naar bijzonder hoge kwaliteitsnormen geleverd. De eventueel geringe hoeveelheid aanwezige legionella vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

lees verder
Wet

De Wet

Na tijdelijke maatregelen werd op in juli 2011 het nieuwe drinkwaterleidingbesluit van kracht. Met name hoofdstuk IIIC van deze wet schrijft de regelgeving voor met betrekking tot de aanspraakelijkheid en zorgplicht in geval van collectieve drinkwaterleidinginstallaties. Risico-analyses en beheersplannen dienen...

lees verder
Verantwoordelijke

Verantwoordelijke

De wet spreekt zich onweerlegbaar uit en stelt DE EIGENAAR is verantwoordelijk. De eigenaar van een gebouw hoeft niet altijd de eigenaar van de installaties te zijn het kan bijvoorbeeld dat men een gebouw z.g. "Casco" (ver)huurd. Het is raadzaam in het huurcontract duidelijk te bepalen wie een risicoanalyse zal later uitvoeren.

lees verder